Webinar “Per què cal feminitzar la gestió dels recursos públics”

📅 22 de juny, a les 18.00h a través de Zoom.

L’objectiu de la sessió és reflexionar sobre l’impacte de la perspectiva de gènere en les polítiques econòmiques, incorporant la perspectiva de la política dels fons europeus en els àmbits que afectin. El punt de partida és que l’Administració pública, en tant que ens públic que pren decisions molt rellevants per la ciutadania, ha de ser capaç d’interioritzar aquesta perspectiva per tal de prendre decisions de manera justa i ètica.

L’escaleta del webinar és la següent:

18h Inici
Benvinguda inicial Lluís Juncà i explicació del funcionament de l’acte
Benvinguda institucional a càrrec de l’Hble. Sr. Pere Aragonès, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

18.15h Ponència Mercè Brey, fundadora de BLUE Transforming Power i experta en diversitat

18.30h Parlaments de les 5 directores (5min. màxim per persona):
● Anna Tarrach, directora general de Pressupostos
● Mercè Corretja, directora general de Contractació Pública
● Ariadna Rectoret, directora del SOC
● Núria Espuny, directora general de Transparència i Dades Obertes
● Mireia Mata, directora general d’Igualtat

18.55h Taula rodona i torn de preguntes. El moderador formularà preguntes a les directores (pot formular una pregunta a cada una o una dirigida a dues directores)

19.05h Cloenda a càrrec de l’Hble Sra. Alba Vergés, consellera de Salut

Inscripcions ▶ AQUÍ